Revize

Revizní prohlídky kotlů DRAGON

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Kontrolu smí provádět osoba oprávněná a proškolená výrobcem daného kotle.

Nemáte provedenou kontrolu na Váš kotel DRAGON? Kontaktujte nás.

777 108 670, 774 911 174

Uživateli kotlů zakoupených a zamontovaných do roku 2016 včetně pro provedení další kontroly musí předložit stávající revizní zprávu. Upozorňujeme že od 1. ledna 2017 si může příslušný městský úřad vyžádat potvrzení o revizi takového kotle. V případě nedodržení povinnosti čeká provozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun. Toto potvrzení si může úřad vyžádat i od nás.

Jsme autorizována firma, která provádí kontroly technického stavu a provozu kotlů od firmy DRAGON po celé Č. R a jejich prodej.

Jsme na oficiálním seznamu MŽP, ČHK a APTT.

Účtujeme:

1585 Kč + DPH za 1 kotel bez řídící jednotky

1848 Kč + DPH ZA 1 kotel s řídící jednotkou

Snažíme se zajišťovat více revizí jedním směrem, aby jsme mohly cestovní náklady rozdělit mezi více zákazníků. Cena je včetně dopravy do 50 km.

V případě zájmu pošlete nám tel. kontakt, domluvíme s Vámi datum návštěvy.

Do konce 2019 roku měla by byt provedená 2 kontrola kotle.

provozní evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu

„(9) Odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1 písm. h) je povinna ohlašovat ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.“.

 

image_pdfimage_print