FUNKCE KEY

RK-2006SPGM+MZK KEY

Adaptivní systém řízení teploty kotle

Obsluha směšovacího ventilu

Možnost spalování dřeva

Provoz dvou topných okruhů

Spolupráce se dvěma pokojovými termostaty

Možnost automatického zapálení paliva

Automatická modulace výkonu kotle

Řízení nabíjecí násypky nebo externího podavače

Zabudovaný interní podavač

Obsluha TUV

Funkce dezinfekce bojleru – odstranění bakterií

Přenos dat

Automatická diagnostika snímačů regulátoru

Indikátor nedostatku paliva a přehřátí

Vícejazyčné menu

PARAMETRY NASTAVENÍ :

Palivo: 1 ÷ 4

Přednastavená teplota kotle: 40 ÷ 90 °C

Maximální výkon kotle: 60% ÷ 100%

Provozní režim čerpadla UT: ZIMA / LÉTO

Přednastavená teplota TUV: 30 ÷ 60 °C

Priorita TUV: ANO

Program likvidace bakterií TUV: NE, ANO

Vypněte zapalovač při teplotě: 200 ÷ 500 °C

Vypněte zapalovač při jasu: 0 ÷ 255

Kotel zapnutý: NE, ANO

Ohřev TUV zapnutý: NE, ANO

Režim provozu hořáku: CI ¥ GO, INTERFERENCE

Prahová teplota LÉTO: 1 °C ÷ 30 °C

Prahová teplota ZIMA 0 °C ÷ 29 °C

Zvýšení teploty kotle. NE, ANO

Ohřev oběhu 2 NE, ANO

ZÁPALKA:

Detektor plamene: FD-1, PT-1000, CT-1, CT-2

Korekce FD-1: 0 ÷ 99

Hysterze rozpadu plamene (teplotní čidlo): 1 °C ÷ 250 °C

Hysterze rozpadu plamene (fotobuňka): 1 ÷ 255

Zpoždění detekce selhání plamene: 1 s ÷ 500 s

Doba zapálení paliva: 1 min ÷ 15 min

Počet pokusů o zapálení paliva: 1 ÷ 10

Teplota nedostatku zkoušky paliva: 20 ° C ÷ 70 °C

Teplota testu nedostatku paliva: 1min ÷ 99min

Stabilizace zapálení: NE, ANO

Doba zapalování: 1 min ÷ 99 min

Stabilní rozpalování: NE, ANO

Doba vyhasínání: 1 min ÷ 30 min

VENTILÁTOR:

Modulace rychlosti otáček ventilátoru při zapalování: NE, ANO

Minimální rychlost otáček ventilátoru při zapalování: 1% ÷ 100%

Maximální otáčky ventilátoru při zapalování: 1% ÷ 100%

Zpoždění modulace při zapalování: 0 s ÷ 250 s

Rychlost otáček ventilátoru při zapalování : 1% ÷ 100%

Rychlost ventilátoru při maximálním výkonu: 1% ÷ 100%

Rychlost ventilátoru při minimálním výkonu: 1% ÷ 100%

Rychlost ventilátoru během zhasínáni 1% ÷ 100%

Rychlost ventilátoru během čištění: 0% ÷ 100%

Foukání ventilátoru: NE, ANO

Doba foukání: 5 s ÷ 60 s

Doba pauzy: 1 min ÷ 99 min

Rychlost ventilátoru: 1% ÷ 100%

PODAVAČ:

Doba plnění podavače: 1 min ÷ 99 min

Počáteční dávka paliva: 0 s ÷ 250 s

Cyklus přívodu paliva: 1 s ÷ 250 s

Dávka paliva pro zapalování: 0% ÷ 100%

Dávka paliva pro maximální výkon hořáku: 1% ÷ 100%

Dávka paliva pro minimální výkon hořáku: 1% ÷ 100%

Režim podavače: VYPNUTO, CYKLICKY, AUTOMATICKY

*Pracovní doba podavače: 1 s ÷ 99 s

*Čas podavače: 1 s ÷ 99 s

*Čas prodloužení práce podavače: 1 s ÷ 99 s

*Doba vyprazdňování podavače: 1 s ÷ 99 s

Detekce zapalování podavače: NE, ANO

Teplota při startu zapalování: 20 °C ÷ 99 °C

ČISTICÍ MECHANISMUS:

Provozní režim čisticího zařízení: CYKL, ROTO, AUTO, KOMBI, KOMBI2

Pracovní doba čisticího zařízení: 1 s ÷ 900 s

Doba návratu čisticího mechanismu: 1 s ÷ 900 s

Doba prodlevy čistícího zařízení: 1 s ÷ 900 s

Čas otevření čistícího zařízení: 1 s ÷ 900 s

Čas uzavření čistícího zařízení: 1 s ÷ 900 s

Počet vyčištění před čištěním: 1 ÷ 99

Minimální pracovní doba bez čištění: 0 h ÷ max-1 h

Maximální pracovní doba bez čištění: min + 1 h ÷ 99 h

ČERPADLO PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ:

Režim aktivace čerpadla UT: TERM, AUTO

Pravidelné připojení čerpadla: NE, ANO

Čas pravidelného spínání čerpadla: 1 min ÷ 99 min

ČERPADLO TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ( TUV):

Čerpadlo TUV: NE, ANO, SMĚŠOVACÍ VENTIL

Hysterze horké vody: 1 °C ÷ 20 °C

Zvýšení teploty při ohřevu pitné vody: 2 °C ÷ 20 °C

Čerpání čerpadla TUV: NE, ANO

Doba doběhu čerpadla TUV: 1 min ÷ 10 min

Doba stabilizace po ohřevu teplé vody: 1 min ÷ 99 min

Teplota ovládání směšovacího ventilu: 30 °C ÷ 60 °C

 

 

 

Provozní hysterze čerpadla: 1 °C ÷ 9 °C

KOTEL:

 

 

Minimální teplota kotle: 30 °C ÷ 69 °C

 

 

 

 

Maximální teplota kotle: 70 °C ÷ 90 °C

Hysterze nejvyšší teploty kotle: 1 °C ÷ 20 °C

Spínací hysterze výkonu hořáku: 1 °C ÷ 9 °C

Hysterze bezpečí kotle: 1 ° C ÷ 5 °C

 

Teplota přehřátí kotle: 90 °C ÷ 99 °C

Modulace výkonu hořáku: NE, ANO

 

Poměr modulace výkonu: 1 ÷ 20

Provozní režim termostatu: NORM, ADAP, TÝDENNÍ.

Časová konstanta přizpůsobení: 1 min ÷ 99 min

Zpoždění vypnutí hořáku: 0 min ÷ 99 min

Snížení teploty termostatu: 0 °C ÷ 30 °C

PŘENOS DAT:

Datové připojení: NENÍ, MODBUS RTU

 

Číslo zařízení MODBUS: 1-247

Rychlost spojení MODBUS: 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 76800, 115200

Formát rámce MODBUS: 8N1, 8E1, 801, 8N2

Úroveň přístupu MODBUS: NENÍ, ČTENÍ, UŽIVATEL, SERVIS

 

Úroveň přístupu k terminálu: NENÍ, ČTENÍ, UŽIVATEL, SERVIS

Dodatečné zpoždění: 0 ms ÷ 9,9 ms

ČERPADLO 2:

Režim oběhového čerpadla 2: NENÍ, SMĚŠOVAČ + ČERPADLO, POUŽITÍ ČERPADLA.

Spínací režim cirkulace: AUTO, TERM

 

Ovládání počasí: NE, ANO

Přednastavená teplota okruhu 2: 22 °C ÷ 40 °C

Spuštění termostatu 0 °C ÷ 30 °C

Zvýšení teploty kotle: 0 °C ÷ 10 °C

Cirkulační hysterze: 1 °C ÷ 9 °C

Minimální cirkulační teplota 2: 5 °C ÷ 35 °C

 

Maximální teplota cirkulace 2: 36 °C ÷ 90 °C

Provozní doba pohonu: 2s ÷ 99s

Doba přerušení pohonu: 0s ÷ 99s

Doba pohonu: 1 min ÷ 10 min

KŘIVKA VYTÁPĚNÍ:

Snímač venkovní teploty: NE, ANO

 

Bod 0 topné křivky: 20 °C ÷ 80 °C

Posunutí křivky: 0 °C ÷ 20 °C

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

 

Napájení: 230 V ± 10%, 50 Hz

Spotřeba energie (bez ventilátoru a čerpadla): <2 VA

Rozsah měření teploty (KTY 81-210): -39 ÷ 109 °C ± 1 °C

Rozsah měření teploty (PT-1000): 30 ÷ 500 °C ± 3 °C

Rozsah regulace teploty kotle: 30 ÷ 90 °C ± 1 °C

Ochrana proti přehřátí: 90 ÷ 99 °C ± 1 °C

Teplota zapnutí: 30 ÷ 70 °C ± 1 °C

Celková kapacita zátěže: max 2 A / 230 V

Rozměry (V × Š × H): 96 × 144 × 96 mm

image_pdfimage_print