ECOWEY

Bojler s elektrickým řídícím systémem umožňuje přesně řídit provoz ohřívače a nastavovat provozní parametry. Ecowey má v sobě denní programátor, který  umožňuje rozdělit den na tři časové intervaly P1, P2, P3 (P3 je zbývající čas mimo intervaly P1 a P2). Pro každý z těchto intervalů lze nastavit požadovanou teplotu nebo provozní režim ECO+. Takové řešení umožňuje optimálně využít tarify elektrické energie (denní/noční proud). Maximální ohřev může probíhat v době, kdy platí levnější tarif, a na zbývající část dne lze nastavit např. režim ECO+, čímž se sníží náklady na spotřebovanou energii.


Funkce ECO +–  Řídicí jednotka průběžně sleduje, kdy byla odebírána teplá voda a následující den ji ohřívá tak, aby byla k dispozici ve stejných hodinách a množstvích. Mimo tyto hodiny udržuje pouze nezbytnou zásobu vody o teplotě 35-45 °C (podle nastavení regulátoru). Účelem této funkce je minimalizovat ztráty tepelné energie v ohřívači a tím snížit spotřebu elektřiny.

LED DISPLEJ–  zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou (požadovanou) teplotu a další údaje umožňující kontrolovat provoz ohřívače a nastavovat
jeho parametry
 .

AKTIVNÍ ELEKTRICKÁ OCHRANA– je to soustava relé termostatu, která vypínají oba póly napájení topného tělesa.

Proti zámrzná funkce-  Zabraňuje zamrznutí vody v ohřívači a tím chrání jeho nádrž před poškozením. Aktivuje se, když teplota vody klesne pod 7 °C. Funguje pouze při zapnutém napájení. V době, kdy ohřívač není využíván a okolní teplota klesá pod 0 °C, se doporučuje ohřívač vypustit a odpojit jeho napájení.

Funkce ANTILEGIONELA –  řídicí jednotka pravidelně v nastavených časových intervalech ohřívá vodu v nádrži na 75 °C, což zabraňuje výskytu bakterií legionella.

Funkce SUCHÝ STOP –  zamezuje poškození topného tělesa v případě nedostatku vody v nádrži. Bez ohledu na vybavení ohřívače touto funkcí je
zakázáno jeho zapínání a používání, není-li naplněn vodou.

DIAGNOSTIKA–  při nesprávné funkci ohřívače řídicí jednotka zobrazí na displeji chybový kód a upozorňuje na závadu zvukovým signálem

 

100 L. 10.100 EW 8 275 Kč
80 L. 10. 80 EW 7 025 Kč
50 L 10. 50 EW 6 095 Kč

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print