Revize

Revizní prohlídky kotlů DRAGON

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Kontrolu smí provádět osoba oprávněná a proškolená výrobcem daného kotle.

Nemáte provedenou kontrolu na Váš kotel DRAGON? Kontaktujte nás.

777 108 670, 774 911 174

Uživateli kotlů zakoupených a zamontovaných do roku 2016 včetně pro provedení další kontroly musí předložit stávající revizní zprávu. Upozorňujeme že od 1. ledna 2017 si může příslušný městský úřad vyžádat potvrzení o revizi takového kotle. V případě nedodržení povinnosti čeká provozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun. Toto potvrzení si může úřad vyžádat i od nás.

Jsme autorizována firma, která provádí kontroly technického stavu a provozu kotlů od firmy DRAGON po celé Č. R a jejich prodej.

Jsme na oficiálním seznamu MŽP, ČHK a APTT.

Účtujeme 1000 Kč + DPH za 1 kotel

plus cestovné 7 Kč/ km.

Snažíme se zajišťovat více revizí jedním směrem, aby jsme mohly cestovní náklady rozdělit mezi více zákazníků.

V případě zájmu pošlete nám tel. kontakt, domluvíme s Vámi datum návštěvy.

 Provádíme zaškolení i spouštění kotlů DRAGON. Při objednávce této služby REVIZE zcela ZDARMA.
image_pdfimage_print